Tady
Přihlášen: Nepřihlášen

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu firma Tesař David (dále jen prodávající) deklaruje na této stránce základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří základní vymezení vztahu prodávajícího a zákazníka (dále jen kupující) a jsou pro obě strany závazné. Jedná se o níže uvedené podmínky: Objednávka vytvořená v našem obchodě je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva pak vzniká dodáním zboží a k jejímu vzniku není třeba formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit si platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů. V takovém případě požádá kupujícího o potvrzení telefonicky či písemně. Pokud v takovém případě kupující objednávku nepotvrdí, stává se tato neplatnou.

1) Poskytované slevy na sekci "Domácnost"

Při nákupu na našich internetových stránkách automaticky obdržíte slevu 1%. Nad 4000,- Kč s DPH obdržíte na objednané zboží automaticky slevu ve výši 3 % a při nákupu nad 8000,- Kč s DPH obdržíte slevu 5% a navíc neplatíte poštovné. Další slevy mohou být sjednány individuelně pro stálé zákazníky.

2) Odesílání zboží - sekce "Domácnost"

Zboží expedujeme do 5-7 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. V případě, že zvolené zboží není skladem vykryjeme dodávku pouze částečně a nedodané zboží Vám zašleme do jednoho měsíce bez účtování poštovného. Pokud nebudeme schopni zboží vykrýt do jednoho měsíce dostanete od nás zprávu o zrušení nedodaného zboží u Vaší objednávky. K objednávkám expedovaným Českou poštou je započteno poštovné, a doběrečné jež činí : 150,-Kč. K objednávkám expedovaným přepravní společností PPL je účtováno dle aktualního ceníku. O přesné ceně Vás budeme tel. informovat. Ke každé zásilce je přibalen daňový doklad, který je přístupný  bez rozbalení zásilky.

3)  Možnosti platby

V našem obchodě můžete platit následujícími způsoby: Dobírka Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Zboží platíte při dodání Českou poštou, respektive při jeho převzetí. Platba v hotovosti Platbu v hotovosti můžete využít při platbě v našem obchodě Prodejna TADY, Králova 1742, Tišnov a při rozvozu naším obchodním zástupcem p. Chlupem (724 322 301).

4)  Odstoupení od smlouvy

Záruka výměny zboží či vrácení peněz do 14 dnů Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ), máte možnost do 14 dnů od převzetí, zboží vrátit či vyměnit za jiné bez udání důvodu. Tuto službu nabízíme, aby nakupování pro vás bylo zcela bezrizikové. V takovém případě obdržené zboží zašlete zpět na adresu uvedenou na faktuře, a to za následujících podmínek:
1)   zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
2)   nesmí být použité
3)   nesmí být poškozené
4)   musí být schopné dalšího prodeje
5)   musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atp.)
6)   s originálem dokladu o koupi
7)   s písemnou žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, uvedením čísla objednávky, data nákupu
8)   s číslem účtu pro vrácení peněz

Zboží zašlete jako obyčejný balík, zásilky na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme zásilku pojistit. Peníze vám budou do 30-ti dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole připsány na účet. Vráceny budou pouze peníze za zboží, ne za poštovné! V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší, a poštovné.

5)  Reklamační řád

Reklamace přepravních služeb Vzhledem k tomu, že za škody při přepravě ručí dopravce, doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout přímo před dopravcem. Pokud při této prohlídce zjistíte poškození obalu, sepište ihned s dopravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele).
I. Kupující je povinen doručenou zásilku, dodanou prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
II. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).
III. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při běžném ohledání zásilky či zboží (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).
IV. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:
1)   odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
2)   dodání chybějícího množství zboží
3)   odstranění vad opravou
4)   přiměřenou slevu z kupní ceny
5)   odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

V. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.
VI. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.
VII. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:
1)   bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
2)   případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout

Tento reklamační řád nabývá účinnost 15. 5. 2006. Změna reklamačního řádu vyhrazena.

6)  Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data, která potřebujeme znát k uspokojení vašich potřeb, budou chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodu emailem, nebo telefonicky. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 12. 08. 2008. Změny obchodních podmínek vyhrazeny. V případě jakýkoliv nejasností nás kontaktujte .